Privacybeleid sollicitanten

Jouw privacy staat voorop

Je wilt geen pottenkijkers als je reageert op onze vacatures. Gelijk heb je. Dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

HH Group hecht veel waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken en zorgen voor een meest actueel beleid in het geval van veranderde wetgeving. 

HH Group slaat jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving. We delen jouw gegevens alleen met derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s. En zij houden zich ook aan de regels. Beloofd. Je data worden dus niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.  

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2020.

Doel

Het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure is gebaseerd op een wettelijke grondslag. HH Group verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze wettelijke doeleinden en grondslag.

– Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in de sollicitantenadministratie voor de uitvoering en administratie van uw sollicitatie. De verwerking is noodzakelijk voor werving- en selectieprocedures, bijvoorbeeld voor het contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen of het doorgeven van informatie aan sollicitanten over de vacature. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om eventuele verzoeken, opmerkingen of vragen van u te behandelen.

– Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor gerechtvaardigde belangen van HH Group, waaronder bijvoorbeeld een screeningprocedure voor de beveiliging en beheer van onze bedrijfsvoering.

– Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om wettelijke verplichtingen na te leven.

Wat willen we van je weten?

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzamelt en verwerkt:

– Algemene persoonsgegevens, zoals jouw voor- en achternaam, voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

– Gegevens betreffende jouw sollicitatie, zoals de informatie die je geeft in jouw motivatiebrief en op jouw CV. Denk daarbij aan opleidingen, trainingen, werkervaring en arbeidsverleden, eventuele referenties, taalvaardigheden, hobbies en interesses. 

– Overige persoonsgegevens, welke je kiest om deze met ons te delen gedurende jouw sollicitatie.

 

Kom je bij ons werken? Leuk! Dan hebben we ook nog deze gegevens van je nodig:

– Bankpas

– ID

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in de Administratie sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van jou gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard. Zodra de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, zullen jouw persoonsgegevens veilig worden verwijderd en vernietigd.

Rechten

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

– Recht op inzage; je hebt recht kennis te nemen van de gegevens die op jouw persoon betrekking hebben.

– Recht op correctie; wij zullen jouw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien en voor zover de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij zullen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek de verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming verwerken.

– Recht op indienen klacht; je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt. 

Meer weten

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze HR afdeling via 073-4400250.